ताजा सूचना तथा जानकारी

वार्ड न २४

वडा अध्यक्ष:कमल देव यादव,वडा सचिव:गुनानन्द मण्डल: क्षेत्रफल:१४.४१ वर्ग कि.मि.

Undefined

वार्ड न २३

वडा अध्यक्ष:कन्हया प्रसाद गुप्ता,वडा सचिव:अशोक मण्डल: क्षेत्रफल:५.१९ वर्ग कि.मि.

Undefined

वार्ड न २२

वडा अध्यक्ष:विन्देश्वोर यादव,वडा सचिव:प्रेम लाल चौधरी: क्षेत्रफल: ९.५१ वर्ग कि.मि.

Undefined

Pages