वडा नं. २२

वडा अध्यक्ष : श्याम अधिकारी  / वडा सचिव: मनोज कुमार गुप्ता 

Undefined
Ward Contact Number: 
9849267048 (वडा अध्यक्ष) | 9842857339 (वडा सचिव)
Weight: 
1