वडा नं. २२

वडा अध्यक्ष : श्याम अधिकारी  / वडा सचिव: मनोज कुमार गुप्ता 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८४९२६७०४८ (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
1