सूचना प्रबिधि तालिम(ICT) चैत्र १२ र १३ गते होटल सिम्रिकमा सम्पन्न भएको झलक