वार्ड न २४

वडा अध्यक्ष:कमल देव यादव,वडा सचिव:गुनानन्द मण्डल: क्षेत्रफल:१४.४१ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
७२८९
Ward Contact Number: 
९८४२८४२२२५' वार्ड सचिव'