वार्ड न. २

वडा अध्यक्षको नाम:सिया राम यादव ,वडा सचिवको नाम:गोपिलाला चौधरी ,क्षेत्रफल:१.०७ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
२५०९
Ward Contact Number: 
९८१४७०६७२४ 'वार्ड सचिव'