वडा नं. २

वडा अध्यक्ष :सिया राम यादव ,वडा सचिव :मधुसुदन यादव 

Undefined
Population: 
२५०९
Ward Contact Number: 
9852877177 (वडा सचिव)
Weight: 
-19