Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
खेम नन्द भूषाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत khembhusal922@gmail.com ९८४५०४८६९२/९८५२८२६१११
प्रकाश साह हलुवाई कृषि विकास अधिकृत कृषि ९८०४७९३६६६
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
संजय कुमार साह सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.lahanmun@gmail.com ९८५२८३२७९५
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत
राम बिलास महतो सूचना अधिकारी ९८४२८४०५३१
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
लखन लाल साह खरिदार प्रशासन ९८४२८४३२१७
अमिरी कुमार यादव शिक्षा शाखा