Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजु प्रसाद साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@lahanmun.gov.np ९८५२८२६१११
प्रकाश साह हलुवाई कृषि विकास अधिकृत
जगदीश मण्डल जनस्वास्थ्य अधिकृत
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत
ई. शुसिल कुमार साह सूचना अधिकारी suchanaadhikari@lahanmun.gov.np ९८५२८३२७९५
रामकृष्ण महतो शाखा अधिकृत राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
अमिरी कुमार यादव शिक्षा शाखा