वार्ड न १५

वडा अध्यक्ष:तेज नारायण चौधरी,,वडा सचिव:बन्हुलाल चौधरी, क्षेत्रफल:२९.०० वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४८८१
Ward Contact Number: 
९८०५९५६१४४ 'वार्ड सचिब'