वडा नं . १५

वडा अध्यक्ष:तेज नारायण चौधरी / वडा सचिव: बन्हुलाल चौधरी, क्षेत्रफल:२९.०० वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४८८१
Ward Contact Number: 
९८०५९५६१४४ (वडा सचिब)
Weight: 
-6