कृषि /पशु स्नातक (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाको प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा