अक्सिजन सिलिण्डर तथा अक्सिजन प्लान्ट खरिदको दररेट सम्बन्धमा