वार्ड न. ४

वडा अध्यक्षको नाम:रामनाथ पंडित,वडा सचिवको नाम:मनोज गुप्ता ,क्षेत्रफल:२.२९ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४३६०
Ward Contact Number: 
९८४२८५७३३९ 'वार्ड सचिव'