वार्ड न १६

वडा अध्यक्ष:गडुल बहादुर जर्घा मगर,वडा सचिव:हरि नारायण चौधरी: क्षेत्रफल:३२.३४ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
२४५१
Ward Contact Number: 
९८१६७७४११८ 'वार्ड सचिव'