वार्ड न १०

वडा अध्यक्षको नाम:मन्टी कुमार मण्डल,वडा सचिवको नाम:महेश राम ,क्षेत्रफल:२.२५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
२८३३
Ward Contact Number: 
९८५२८३०४१० 'वार्ड अध्यक्ष'