वडा न १

वडा अध्यक्षको नाम:फागु चौधरी,वडा सचिवको नाम:ज्ञान कुमार महतो ,क्षेत्रफल:२.६० वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४९५१
Ward Contact Number: 
९८५२८३३३३९ 'वार्ड सचिव'