वडा नं. ५

वडा अध्यक्ष :अब्दुल करिम / वडा सचिव: विध्यानन्द महतो 

Undefined
Ward Contact Number: 
9852831786 (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-16