खसी बाख्रा र गुदरी हाट बजार सेवा शुल्क संकलन ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वान सूचना

Supporting Documents: