वडा नं. १३

वडा अध्यक्ष :मनोज कोइराला  / वडा सचिव: अरविन्द कुमार यादव 

Undefined
Ward Contact Number: 
9851008293 (वडा अध्यक्ष) | 9842835060 (वडा सचिव)
Weight: 
-8