वार्ड न १७

वडा अध्यक्ष:प्रथम लाल चौधरी,वडा सचिव:हरि नारायण चौधरी: क्षेत्रफल:९.९५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
३१४३
Ward Contact Number: 
९८१६७७४११८ 'वार्ड सचिव'