वडा नं. ३

वडा अध्यक्षको नाम:राम दयाल महतो / वडा सचिव: श्रबण कुमार साह ,क्षेत्रफल:७.८५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
१४११
Ward Contact Number: 
9842826484 (वडा अध्यक्ष) | 9840988615 (वडा सचिव)
Weight: 
-18