वडा नं. १९

वडा अध्यक्ष :मो. कमरुदीन / वडा सचिव: मुरारी कुमार सिंह 

Undefined
Ward Contact Number: 
9801503786 (वडा अध्यक्ष) | 9802782007 (वडा सचिव)
Weight: 
-2