नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलनका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आहव्वान सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति :- २०७९/०७/३०)