Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
रिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत ९८५२८३०९१७
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
कुन्दन कुमार कर्ण प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा ०३३-५६०१३८
विपिन चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.lahanmun@gmail.com 9825749385
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०