Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
तिर्थराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत tirtharajbhattarai77@gmail.com ९७७९८५२८२६१११
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत ९८५२८३०९१७
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
कुन्दन कुमार कर्ण शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८०३६८१८४२
विपिन चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.lahanmun@gmail.com 9825749385
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०