Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
तिर्थराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत tirtharajbhattarai77@gmail.com ९७७९८५२८२६१११
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत ९८५२८३०९१७
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
शिव लम्साल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४६०५२४००४
विपिन चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.lahanmun@gmail.com 9825749385
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०