Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
रिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत ९८५२८३०९१७
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
कुन्दन कुमार कर्ण प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा ०३३-५६०१३८
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०