Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत ९८५२८३०९१७
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०