सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

लहान नगरपालिकाक्षेत्र भित्रको बलान खोलाबाट पुरुवा माटो तथा पुरुवा वालुवा विक्रिकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

सुचना सूचना सूचना ढुंगा,गिट्टी,वालुवा र ग्राभेल तथा माटो समेतको विक्रि कर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

लहान नगरपालिका भित्रका नदि/खोलाहरु ढुंगा,गिट्टी,वालुवा र ग्राभेल तथा माटो समेतको विक्रि कर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना