समाचार

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)(MOFALD)

वाटर एड, नेपाल सरकार र लाहान नगरपालिका बिच यस नगरको वडा नं. १ देखि वडा नं. २४ सम्म खानेपानि पुर्याउने प्रतिबध्दता सहित एकआपसमा सम्झौता गरि हस्ताक्षर समेत गरियो

लहान नगरपालिकाक्षेत्र भित्रको बलान खोलाबाट पुरुवा माटो तथा पुरुवा वालुवा विक्रिकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना