News and Notices

सूचना सूचना सूचना अव सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता सबै ONLINE इन्टरनेटबाट भर्नु पर्ने |

सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता online बाट भर्ने पर्ने प्रबिधि सुरु हुने भाको छ|तेसैले online फोरम भर्न http://202.166.206.117:804/ click गर्नुस अथवा http://docr.gov.np केन्द्रीय पंजीकरण विभाग को वेबसाइटमा गइ online घटना दर्त

न.पा. वार्ड न १९ सोनमती मझौरामा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोसणा कार्यक्रम ७३ बैसाख २८ गतेको झलकहरु

येस कार्यक्रममा उपस्थितमा सभासद नेपाली कांग्रेस माननीय पदम नारायण चौधरी,CDO,न.पा. कार्यकारी अधिकृत र नेपाल रेड क्रस सोसाइटि प्रमूख,सामाजिक साखा प्रमुख न.पा. ,s.p लगायत का अतिथिका रुपमा सहभागि हुनु भाको थियो |

Pages