७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

२०७५ असार २० गते अन्य जेष्ठ नागरिक नगर प्रमूख द्वारा सम्मान कार्यक्रम वडा कार्यालमा गरिदै छ |भत्ता १३५० प्रति महिना १५० र १/१ थान छाता र झुल वितरण हुदै छ |