२०७५ असार २२ गते वडा नं.११ र १२ सम्मान कार्यक्रम

२०७५ असार २२ गते वडा नं.११ र १२ मा मेयर साहेब,उपमेयर साहेब, वडाध्यक्षहरु र कर्मचारिमित्रहरुद्वारा  छाता झुल र भत्ता बितरण भएको छ |