लहान स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत वडा नं. १ देखि १० सम्म दादुरा, रुबेला खोप अभियान संचालन हुने खोप केन्द्र र संचालन मिति

Supporting Documents: