लहान नगरपालिकाक्षेत्र भित्रको बलान खोलाबाट पुरुवा माटो तथा पुरुवा वालुवा विक्रिकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना(तेश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/०७/०९)

Supporting Documents: