माध्यमिक तह (९-१०) को नगर स्वयंसेवक शिक्षक पदको अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना