नगर प्रहरी जवान पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती जाँच सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: