नगर प्रहरी जवान पदको प्रारम्भिक नामावलि प्रकाशित गरिएको बारे!

Supporting Documents: