वडा नं. १२

वडा अध्यक्ष : बद्री नारायण चौधरी  / वडा सचिव: प्रेम लाल चौधरी

Undefined
Population: 
२७८७
Ward Contact Number: 
9852026145 (वडा अध्यक्ष) | 9815788555 (वडा सचिव)
Weight: 
-9