मलखाध बिक्रेता नियुक्तिको लागि प्रकाशित सूचनामा भूल सुधार गरिएको बारे