नगरको दैनिकी सरसफाइ कार्यतालिका आज देखि लागु हुदै छ |