खसी बाख्रा हाट बजार सेवा शुल्क ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्‍वान सूचना...