कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।