वार्ड न ११

वडा अध्यक्ष:राज कुमार साह,वडा सचिव:ज्ञान कुमार महतो: क्षेत्रफल:.३.३६ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
३२८६
Ward Contact Number: 
९८५२८३३३३९ 'वार्ड सचिव'
Weight: 
11