वाटर एड, नेपाल सरकार र लाहान नगरपालिका बिच खानेपानि पुर्याउने प्रतिबध्दता सहित एकआपसमा सम्झौता गरि हस्ताक्षर समेत गरियो