नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट भ्रमणमा आउनु भएका नेपाल सरकारका नवनियुक्त ३३औं BAT का प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरु, प्रशिक्षक एवम् नगर प्रमुख ज्यूका साथमा ।