वार्ड न. ६

वडा अध्यक्षको नाम:अरुण के.सि.,वडा सचिवको नाम:सुनिता चौधरी ,क्षेत्रफल:०.९३ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
२६८८
Ward Contact Number: 
९८१५७११०८८ 'वार्ड सचिव'