वार्ड न. ५

वडा अध्यक्षको नाम:सुलेमान अंसारी,वडा सचिवको नाम:राधे कृष्ण साह ,क्षेत्रफल:०.५५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४४४३
Ward Contact Number: 
'९८६२८२७४३०' वार्ड सचिव