वार्ड न २३

वडा अध्यक्ष:कन्हया प्रसाद गुप्ता,वडा सचिव:अशोक मण्डल: क्षेत्रफल:५.१९ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४७८७
Ward Contact Number: 
९८४२८२४२६५ 'वार्ड सचिव'