वार्ड न २२

वडा अध्यक्ष:विन्देश्वोर यादव,वडा सचिव:प्रेम लाल चौधरी: क्षेत्रफल: ९.५१ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
५६७३
Ward Contact Number: 
९८१५७८८५५५ 'वार्ड सचिव'