वार्ड न २१

वडा अध्यक्ष:हेमन्त कुमार यादव,वडा सचिव:गोपीलाल चौधरु: क्षेत्रफल:५.८५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
३७९६
Ward Contact Number: 
९८१४७०६७२४ 'वार्ड सचिव'