वार्ड न २०

वडा अध्यक्ष:गणेश कुमार चौधरी,वडा सचिव:अशोक मण्डल: क्षेत्रफल:६.२९ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
३४७०
Ward Contact Number: 
९८४२८२४२६५ 'वार्ड सचिव'
Weight: 
20