वार्ड न १९

वडा अध्यक्ष:मोहम्मद हकिम,वडा सचिव:कैलाश महतो: क्षेत्रफल: ४.६० वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४४४९
Ward Contact Number: 
९८४२८४४७७१ 'वार्ड सचिब'