वार्ड न १३

वडा अध्यक्ष:इश्वर बहादुर बस्नेत,वडा सचिव:पशुपति चौधरी: क्षेत्रफल:९.०८ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४०४२
Ward Contact Number: 
९८१४७०९२७५ 'वार्ड सचिव'